Over de Ideeënbank

De "Ideeenbank" is een nieuwe tool, behorend bij het Stappenplan SCHOOL op SEEF, en bruikbaar voor iedereen die inspiratie en ideeen zoekt voor het werken aan een veilige schoolomgeving.

Het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel streeft naar een verkeersveilige school en schoolomgeving. Het biedt verschillende middelen om dit te bereiken. Een van die middelen is het Stappenplan SCHOOL op SEEF. Aan de hand van dit Stappenplan brengt een knelpunten in kaart in de infrastructuur , de communicatie, de verkeerslessen en de handhaving. Deze werkgroep bestaat uit de gemeente, de school, de ouders, de politie, VVN, de buurt en overige partijen. Vervolgens formuleert de werkgroep maatregelen om een 'integraal' veilige situatie te bereiken.

Deze Ideeënbank is bedoeld als inspiratie voor de werkgroep bij het samenstellen van het maatregelenpakket. Niet alle partijen in de werkgroep zijn bijvoorbeeld ervaren in het opstellen van infrastructurele maatregelen of juist in het bedenken van acties met betrekking tot de verkeerslessen of de handhaving. Daarom kan een Ideeënbank op al die vlakken een goede inspiratiebron voor dergelijke werkgroepen zijn. Daarnaast is de ideeënbank een inspiratiebron voor alle overige processen waarbij gewerkt wordt aan een veilige school en een veilige schoolomgeving.

De Ideeënbank kent een groot aantal maatregelen die zijn ingedeeld volgens de hoofduitgangspunten van de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig: Weg, Mens, Voertuig. De indeling is als volgt:

1) Weg:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Infrastructuur
  • Verkeersmaatregelen
  • Maatregelen aan de school

2) Mens

  • Afspraken, acties en handhaving
  • Communicatie met ouders
  • Verkeersouders
  • Educatie

3) Voertuig

  • Veilig Voertuig

Gebruikers van de Ideeënbank kunnen via de inhoudsopgave zelf op zoek gaan naar goede ideeën voor hun specifieke knelpunten. Daarnaast is het ook mogelijk én zeer welkom dat bezoekers van de site eigen voorbeeldprojecten melden voor vermelding op de site. Bezoekers kunnen ook reageren op voorgestelde maatregelen, bijvoorbeeld over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de maatregelen of over de ervaringen ermee.

Binnenkort beschikbaar

Deze website is nieuw en aan enkele onderdelen wordt nog hard gewerkt. Zo is de Ideeënbank 'under construction".

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Over de IdeeënBank
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Over de IdeeënBank