Aandachtspunten bij nieuwbouw

In het geval van nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de locatie, de bereikbaarheid, de afwikkeling van het halen en brengen.

(Solitaire) looproutes

Vanuit de verschillende richtingen moeten looproutes aanwezig zijn. Alle looproutes moeten voldoende bruikbaar en veilig zijn.

Parkeerplaatsen aanleggen of opheffen of instellen parkeerverbod of stopverbod

Vaak is de wens aanwezig om meer parkeerplaatsen bij de school aan te leggen. Dit kan een middel zijn om een chaotische parkeersituatie rondom de school te verbeteren.

Vrijliggend of solitair fietspad / extra fietspad

Het aanleggen van een vrijliggend fietspad naar de school kan zeker wenselijk zijn. In veel gevallen zal geen ruimte beschikbaar zijn voor een extra fietspad en moet naar alternatieven worden gekeken.

School bij voorkeur in verblijfsgebied

Het verdient de voorkeur om een school te vestigen in een verblijfsgebied. Dat wil zeggen langs een 30 km/h straat of in een erf.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening