Kinderen rennen de weg op

Zeker bij een relatief smal trottoir kan het voorkomen dat de kinderen die het schoolplein af komen, zo de straat op rennen.

Tegen verkeer in rijden

Als de straat voor de school een eenrichtingsweg is, kan het voorkomen dat niet iedereen zich aan de verplichte rijrichting houdt.

Leerlingen niet op de hoogte van de veiligste route

Als de knelpunten op de school thuisroute bekend zijn, kan worden bepaald wat de meest veilige route is.

Verkeersregel ter plekke onduidelijk

Als de verkeersregels bij een specifieke verkeerssituatie niet duidelijk zijn, kan dat liggen aan de kennis van de verkeersregels bij leerlingen, ouders of andere weggebruikers.

Leerlingen hebben geen goede fietsvaardigheid

Een veilig verkeersgedrag hangt niet alleen af van de kennis van de verkeersregels.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten gedrag
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten gedrag