De fietsersbond

Schema veilige schoolomgeving

De fietsersbond heeft op haar website een Schema veilige schoolomgeving:
Een veilige schoolomgeving voldoet volgens de Fietsersbond aan de volgende 6 criteria:

 1. Leg een autovrije zone van 100 meter aan rond de school;
 2. Realiseer aan de rand van de autovrije zone woonerven en 'kiss &ride-voorzieningen;
 3. Maak vervolgens een 30 km/u-zone tot 500 meter rond de school;
 4. Verbind de basisschool met de wijk via solitaire fietspaden en kinderroutes;
 5. Zorg voor voldoende goede en goed bereikbare fietsenstallingen bij de school;
 6. Creëer voldoende opstelruimte voor wachtende ouders aan de rand van het schoolplein.

Zie verder de website www.fietsersbond.nl Op de website staan ook voorbeelden van een veilige schoolomgeving.

Checklist veilig fietsen naar school

Op veler verzoek heeft Wijken voor de Fiets een checklist gemaakt, waarmee schooldirecties en/of oudercommissies kunnen nagaan hoe fietsvriendelijk hun school eigenlijk is. Aan de hand van de onderwerpen beleid, participatie, educatie, activiteiten en inrichting, worden in totaal 25 criteria genoemd die een indicatie geven van de fietsvriendelijkheid. De school is overigens niet voor alle criteria verantwoordelijk, denk aan de inrichting van de openbare ruimte rond de school, waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

De Fietsersbond vindt het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk naar de basisschool fietsen. Zo leren zij het fietsen, meestal in een hun bekende omgeving, en dat is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze scholen liggen vaak op grotere afstand van huis, waardoor scholieren dagelijks en geheel zelfstandig drukke kruisingen moeten kunnen oversteken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ heeft de Fietsersbond daarom een checklist gemaakt, waarmee basisscholen kunnen nagaan hoe fietsvriendelijk zij zelf zijn.

Schoolbeleid

 • Mogen alle scholieren op de fiets naar school toe komen?
 • Geven docenten en staf het goede voorbeeld, door op de fiets naar school te komen?
 • Stimuleert de school het fietsgebruik onder haar medewerkers, door o.a. een kilometervergoeding uit te keren of een fiets van de zaak mogelijk te maken?
 • Wordt er aandacht besteed aan (het belang van) fietsen in bijvoorbeeld de muurkrant, de nieuwsbrief, het schoolreglement?
 • Is er in de schoolspitsen rond de school een stopverbod van kracht voor auto’s?
 • Is er geregeld overleg met de gemeente over de schoolomgeving?

Participatie

 • Is er een verkeersouder of een verkeerscommissie actief op school?
 • Neemt de school deel aan de relevante (landelijke) verkeerscampagnes?
 • Worden de leerlingen betrokken: wat vinden zij (on)veilig?
 • Heeft de school het Veiligheidslabel van het ROV of wil de school het behalen?

Educatie

 • Wordt er theoretische verkeerseducatie gegeven?
 • Doet de school mee aan het praktijk verkeersexamen?
 • Wordt er fietsles gegeven?
 • Worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor ouders, waarin aandacht besteed wordt aan het verkeer in het algemeen en fietsen in het bijzonder?
 • Komt de wijkagent in de klas vertellen waar je in het verkeer op moet letten?

Activiteiten

 • Wordt er gefietst naar bijv. excursies, sportdag, gymzaal, bibliotheek en kampweek?
 • Is er een verkenningstocht voor de leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs?
 • Is er een periodieke fietscheck (door vrijwilligers of fietsenmaker)?
 • Zijn er afspraken met de BSO’s gemaakt over fietsgebruik?
 • Is er periodiek een fietsmarkt op school?

Inrichting

 • Is er voldoende fietsparkeergelegenheid aanwezig voor leerlingen, leraren en staf?
 • Zijn het kwalitatief goede, veilige en gemakkelijke fietsklemmen?
 • Zijn er preventieve maatregelen genomen, die fietsdiefstal tegen gaan?
 • Is er een goede opstelruimte voor wachtende ouders en/of voldoende fietsklemmen?
 • Heeft de gemeente de schoolomgeving en de schoolroutes geïnspecteerd op veiligheid en fietsvriendelijkheid en - indien nodig – voorstellen ter verbetering gemaakt?
 • De checklist is ook als pdf (100 kb) te downloaden.
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | De fietsersbond
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | De fietsersbond