Lesmethoden verkeer

Binnen ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL hebben zowel de praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie als de theoretische een belangrijke plek.

Voor de invulling van een deel van de theorielessen kan de school gebruik maken van de SCHOOL-op-SEEF lijn. Ook een groot deel van de lesmethodes van uitgeverijen voldoet aan de voor het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel geldende normen voor theoretische verkeerseducatie. Daarbij is het uitgangspunt vanzelfsprekend wel, dat de methode actueel moet zijn.

Permanente verkeerseducatie

De ontwikkeling van passagier tot zelfstandig verkeersdeelnemer maakt een structurele aanpak van verkeerseducatie noodzakelijk. De fasen van de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling van 4-12 jarigen, hun eigen verkeersrol en de interactie daarvan met andere weggebruikers dienen hierbij als uitgangspunt. Lees meer...

Theorielessen

Verkeer is iets wat je bij uitstek in de praktijk leert: praktische en motorische vaardigheden en de toepassing daarvan in de eigen omgeving zijn heel belangrijk om daadwerkelijk zelfredzaam te worden. Lees meer...

Praktijklessen

Onder praktische verkeerslessen verstaan we het oefenen van de motorische vaardigheden (bijvoorbeeld bij het oversteken en fietsen) en het tijdens de lessen toepassen van de motorische en andere verkeersvaardigheden en van de kennis in de eigen praktijk. Lees meer...

U bevindt zich hier: Home | Scholen | Lesmethoden verkeer
U bevindt zich hier: Home | Scholen | Lesmethoden verkeer