Visie

De visie die centraal staat binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel is dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig. Alleen bij een integrale aanpak is sprake van een optimale effectiviteit van maatregelen. Bij een integrale aanpak wordt aandacht besteed aan elk van de volgende vier aspecten:

  1. Ruimtelijke Ordening en infrastructuur (locatiekeuze van een school, veilige loop- en fietsroutes, duidelijk zichtbare schoolomgeving en oversteeklocaties, etc.)
  2. Educatie, communicatie en handhaving (theoretische en praktische verkeerslessen, communicatie met ouders en buurtbewoners over de schoolomgeving, voorbeeldgedrag, verkeersopvoeding en handhaving op parkeergedrag, snelheid, etc.)
  3. Mobiliteitsbeïnvloeding: hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van het fietsen, het lopen en het openbaar vervoer om zodoende de neerwaartse spiraal (van het toenemende aantal auto's vanwege het halen en brengen) te doorbreken. Door goede en veilige alternatieven aan te bieden kan ook bereikt worden dat kinderen eerder zelfstandig per fiets of te voet naar school toe mogen.
  4. Voertuigaanpassingen en beveiligingsmiddelen (kinderzitjes achterop de fiets en in de auto, kinderfietsen die in goede staat verkeren, controle en reparatie acties met politie en fietsenmaker).

Daarmee is de integrale aanpak één van de pijlers van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel, naast ook de structurele borging van het programma bij de betrokken partijen:

  • Integrale aanpak: er wordt niet alleen naar verkeerseducatie gekeken maar ook naar de fysieke schoolomgeving, schoolthuisroutes, communicatie met ouders en omgeving, naar handhaving, etc. Daarnaast is het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel gericht op zowel scholen als gemeenten, ouders en de buurt.
  • Structurele borging: zowel de school als de gemeente heeft verkeersveiligheid ingebed in het eigen beleid en er wordt jaarlijks aandacht besteed aan verkeersveiligheid en educatie. School, gemeente en ouders hebben hier op een of andere manier overleg met elkaar over.
U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Het programma | Visie