Samenwerken

Het realiseren van de 7 doelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school zelf, maar juist ook die van de gemeente en de ouders. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen, waarbij elke partij zijn eigen inzet heeft:

De school

  • Geeft jaarlijks praktische en theoretische verkeerseducatie.
  • Communiceert met ouders over verkeersveiligheid en haal –en brenggedrag.
  • Communiceert en overlegt met de gemeente over de schoolomgeving en schoolthuisroutes.
  • Heeft verkeersveiligheid structureel in het schoolbeleid opgenomen.

Bekijk de factsheet het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel en de school

De gemeente

  • Richt de schoolomgeving en schoolthuisroutes veilig in.
  • Heeft het integrale programma Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel opgenomen in het eigen beleid.

Bekijk de factsheet het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel en de overheid

De ouders

  • Geven het goede voorbeeld aan de eigen kinderen, oefenen regelmatig met hen en zorgen voor een veilige fiets.
  • Ondersteuning en hulp aan de scholen bij activiteiten (door verkeersouders en hulpouders verkeer)

Bekijk de factsheet het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel en de ouders 

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Het programma | Samenwerken