Ouder tipkalender: Juli

Actueel: Veilig schoolverkeer

Bij voorrangskruispunten

dode hoek situatie 2

Download afbeelding

Een veilige schoolomgeving

’s Morgens en ’s middags is het spitsuur rond de school. Net een mierenhoop van hollende kinderen, zwaaiende ouders, auto’s, fietsen en taxibusjes. Kinderen moeten tussen de geparkeerde auto's door oversteken en kunnen niet goed zien of er verkeer aan komt. Ook voor de kinderen die op de fiets naar school komen, is het lastig om zich door de menigte te manoeuvreren. Kinderen hebben, mede door hun lengte, minder overzicht over de verkeerssituatie rond de school.

Als de kinderen een hele ochtend of middag op school hebben gezeten willen ze graag bewegen. Bij het uitgaan van de school zijn ze met hun hoofd al helemaal bij het spel straks met vriendjes en vriendinnetjes en niet bij het verkeer. Omdat geparkeerde auto’s stilstaan, nemen ze aan dat alle auto’s stilstaan. En ze hebben dan de neiging om zonder op te letten pardoes de straat op te lopen of te fietsen. Let op en kijk uit bij de school. Houdt er rekening mee dat de omstandigheden geen dag hetzelfde zijn rond de school. Voor u als ouder is het belangrijk dat u uw verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met de beperkingen van kinderen in het verkeer. Hieronder vindt u een aantal tips om het spitsuur veilig te laten verlopen.

dodehoek okt 2017

Breng en haal uw kind bij voorkeur te voet of op de fiets.

Dat is driemaal winst: (1) Uw kind krijgt lichaamsbeweging, waardoor het zich in de les beter kan concentreren. (2) Uw kind kan ervaring opdoen in het verkeer. (3) De schoolspits wordt een stuk rustiger en veiliger.

Beperk uw snelheid in de schoolomgeving.

Kinderen hebben moeite met het verdelen van hun aandacht. Als ze afgeleid zijn, kunnen ze zomaar de straat op rennen. Daarbij zijn kinderen tot een jaar of 10 nog niet goed in staat om de snelheid van auto’s in te schatten. Als u harder rijdt dan gemiddeld, verwachten ze dit niet en houden ze er ook geen rekening mee.

Parkeer uw auto in een parkeervak.

Auto’s die op de stoep staan of ‘heel even maar’ midden op straat zorgen voor onoverzichtelijke situaties die vooral kinderen niet kunnen overzien. Voor de jongste kinderen geldt dit ook letterlijk. Zij zijn klein en kunnen daardoor nog niet over auto’s heen kijken. En andersom zien passerende automobilisten de kinderen niet. Zet uw auto daarom alleen op plaatsen die daarvoor zijn bedoeld. Ook is het beter om op ruime afstand van de schoolingang te parkeren, zodat de kinderen vrij zicht hebben bij het oversteken.

Heeft de school een Kiss & Ride strook? Gebruik deze dan alleen als u direct weer doorrijdt

nadat uw kind is uit- of ingestapt. Wilt u uw kind naar de klas brengen? Gebruik dan de gewone parkeervakken.

Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen.

Kinderen zijn snel afgeleid. Als ze bij het uitstappen een vriendje aan de overkant van de straat zien, kunnen ze ineens vergeten dat ze midden op straat staan. Ook vergeten ze bij

het uitstappen nog weleens achterom te kijken voordat ze het autoportier opendoen. Daar komt bij dat kinderen door hun geringe lengte moeilijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.

Houd u aan het eenrichtingsverkeer.

Een volwassene hoort en ziet u misschien aankomen als u van de verkeerde kant de straat in rijdt. Een kind meestal niet. Kinderen zien nog niet goed wat er aan de zijkant van hun gezichtsveld gebeurt. Daarnaast is het voor kinderen lastig om geluiden te lokaliseren. Ze horen wel een auto aankomen, maar weten niet uit welke richting. Dus als u tegen de richting in rijdt, verwachten kinderen u niet en zullen ze u niet opmerken.

Houd de ingang van het schoolplein vrij.

Kinderen zijn gebaat bij een zo overzichtelijk mogelijke verkeerssituatie. Plaats geen fietsen op de stoep bij de schoolingang, maar zet deze in de fietsenstalling als u even naar binnen wilt. Gezellig even bijkletsen kan beter op een plek waar u de stroom naar en van de ingang van het schoolplein niet blokkeert. Daarmee houdt u niet alleen de doorgang vrij, maar ook het zicht voor de kinderen.

TIP: Minder drukte bij halen en brengen

dodehoek okt 2017

Naar school maar dan anders

Kinderen veilig halen en brengen Bijna dagelijks is het op de straat en op de stoepen bij de school een kleine chaos. Veel ouders brengen alleen hun eigen kind snel even op de fiets of met de auto naar school. Anderen gaan met de auto naar school omdat ze daarna meteen door willen rijden naar hun werk. Maar als er op deze manier honderd kinderen gebracht worden komen er dus honderd auto’s naar de school. En die moeten allemaal even ergens geparkeerd worden. Door al deze geparkeerde en stilstaande auto’s ontstaat er een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen. Parkeren bij de school is een probleem en de tijd is rijp om daar verandering in te brengen.

Halen en brengen is best op een andere manier te organiseren. Misschien is het handig om eens met andere ouders in de buurt afspraken te maken over het bij toerbeurt de kinderen naar school te brengen of van school te halen. In één auto kunnen meestal drie kinderen op de achterbank vervoerd worden. Dat scheelt weer een paar auto’s bij de school. Een andere mogelijkheid is het om bij toerbeurt de kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. De ouder die de beurt heeft loopt of fietst langs enkele adressen om daar de kinderen op te halen. Door deze samenwerking komen de kinderen veilig op school en is de chaos bij de school een stuk minder.

  • Tip Geniet van de rust als het ophalen en wegbrengen met andere ouders is georganiseerd
U bevindt zich hier: Home | Ouders | Ouder tipkalender | Ouder tipkalender: Juli
U bevindt zich hier: Home | Ouders | Ouder tipkalender | Ouder tipkalender: Juli